Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
madmind
Zadawaj pytania wystarczająco długo, a kłamca zacznie się mieszać. Osoba, która mówi prawdę, będzie się jej trzymać nie bacząc na to, jak nieprawdopodobnie brzmi.
— Unknown
madmind
Wie pan jak to jest popaść w szaleństwo? To jak wojna pomiędzy tym, co ci wmawiają, a tym, co się wie.
— Unknown
madmind
Mówisz, że nie mogę dowieść, że Bóg istnieje, ale... Ty nie możesz, że nie istnieje.
— Dexter
madmind
Czy ktoś kiedyś umarł na uduszenie krocza?
— Dexter
madmind
Jeśli uwierzysz w coś niedobrego... To cię popierdoli.
— Dexter
madmind
Pewnych rzeczy nawet tatusiowie nie potrafią naprawić.
— Dexter
Reposted bygdziestam gdziestam
madmind
Gdzieś istnieje świat, w którym wszystko jest zrozumiałe. Gdzieś. Nie tutaj.
— Dylematy Dextera
madmind
Dlaczego ostatnio tyle czasu poświęcam umieraniu, a nie porządkowaniu spraw?
— Dekalog Dextera
Reposted bykakaska kakaska
madmind
Czasem można się zastanawiać, czy naszym wszechświatem nie rządzi jakaś zła siła o zboczonym poczuciu humoru.
— Dekalog Dextera
madmind
Ludzie nieszczęśliwi dłużej dochodzą do zdrowia.
— Dekalog Dextera
madmind
Czy to nie dziwne, co nam przychodzi do głowy, kiedy umieramy?
— Dekalog Dextera
madmind
Tak niewielu z nas jest mną.
— Dekalog Dextera
madmind
Kiedy raz przejdzie się na ciemną stronę, to zostaje się tam na zawsze. Nie ma powrotu.
— Dekalog Dextera
madmind
Westchnienia tak ładnie brzmią przez telefon.
— Dekalog Dextera
madmind
Nie zawsze możemy robić to, co uważamy za właściwe.
— Dekalog Dextera
madmind
Ludzkie zachowania niewiele mają wspólnego z logiką.
— Dekalog Dextera
madmind
Mówienie prawdy jest zawsze kłopotliwe i łączy się z nieprzyjemnościami.
— Demony Dextera
madmind
Komplement nigdy nie zaszkodzi, zwłaszcza w rozmowie z kobietą.
— Demony Dextera
Reposted byIblue Iblue
madmind
Ludzkość nie jest wystarczająco dojrzała do poważnych decyzji.
— Władcy Umysłów
Reposted bySenyia Senyia
madmind
Czy nie jest tak, że we śnie wszyscy jesteśmy obłąkani? Czyż sen nie jest procesem, dzięki któremu możemy wrzucić nasz obłęd do mrocznej jamy, jaką jest podświadomość, obudzić się rano i zjeść na śniadanie płatki, zamiast dziecka sąsiada?
— Demony Dextera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl